Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2020 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα