Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 KVA Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - KVA Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 KVA Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα